The European Network on Soil Awareness (ENSA)

Evropská síť povědomí o půdě (The European Network on Soil Awareness - ENSA) vznikla v roce 2009 v německém městě Osnabrück. Cílem této sítě je shánět a sdružovat evropské půdní experty i další odborníky zabývající se ve své práci půdou. Snahou je vytvořit co největší skupinu lidí, jimž není lhostejná půda a její ochrana.

Hlavním úkolem sítě ENSA je sběr nejrůznějších nabídek (např. kurzů, metod či zařízení) z různých evropských zemí, jejich publikování na svých webových stránkách za účelem iniciování související diskuze na Internetu, případně na workshopech, konferencích apod.

Síť ENSA se snaží (za laskavé podpory evropské Půdní aliance - ELSA a Evropské komise) přiblížit široké veřejnosti problematiku půdy a její ochrany.

Bližší informace naleznete zde.