The European Network on Soil Awareness (ENSA)

Európska sieť povedomia o pôde (The European Network on Soil Awareness - ENSA) vznikla v roku 2009 v nemeckom meste Osnabrück. Cieľom tejto siete je zháňať a združovať európskych pôdnych expertov a aj ďalších odborníkov zaoberajúcich sa vo svojej práci pôdou. Snahou je vytvoriť čo najväčšiu skupinu ľudí, ktorým nie je ľahostajná pôda a jej ochrana.

Hlavnou úlohou siete ENSA je zber najrôznejších ponúk (napr. kurzov, metód alebo zariadení) z rôznych európskych krajín, ich publikovanie na svojich webových stránkach za účelom iniciovania súvisiacej diskusie na internete, prípadne na workshopoch, konferenciách a pod.

Sieť ENSA sa snaží (za láskavej podpory európskej Pôdnej aliancie - ELSA a Európskej komisie) priblížiť širokej verejnosti problematiku pôdy a jej ochrany.

Bližšie informácie nájdete tu.