Členské výhody

Kdokoli se chce aktivně zasazovat o ochranu půdy, potřebuje spojence, na něž by se mohl obrátit. Ti mu mohou pomoci svými nápady anebo se mohou stát partnery projektu. Člen se stane součástí mezinárodně fungující sítě a disponuje následujícími výhodami:

  • Obdrží kontakty na kompetentní osoby v oblasti půdní ochrany a může začít rozvíjet své vlastní povědomí o ochraně půdy.
  • Zvýší prestiž své obce, organizace etc. tím, že se stane součástí mezinárodně fungující sítě.
  • Může si vyměňovat zkušenosti s dalšími obcemi či městy, které se aktivním způsobem podílejí na ochraně půdy. Může se účastnit různých exkurzí a akcí či odkoukat příklady dobré praxe.
  • Má možnost hostit akce Půdní aliance ve své obci, kupříkladu výroční zasedání Půdní aliance.
  • Může čerpat spoustu užitečných informací o ochraně půdy, například know-how, informace na webových stránkách, periodicky vycházející emailový newsletter a další materiály.
  • Může se účastnit regionálních, národních či nadnárodních projektů k ochraně půdy a rozvíjení povědomí o půdě a její ochraně (například Síť SONDAR, EU strategie pro podunajskou oblast).