Druhy členství

Půdní aliance rozlišuje dva druhy členství:

Řádné členství
Evropské obce, města, okresy apod. se mohou stát řádnými členy Půdní aliance. Řádní členové mají právo být informování a účastnit se aktivit Půdní aliance. Disponují volebním hlasem na Valném shromáždění.

Zde najdete seznam řádných členů.

Přidružené členství
Všechny ostatní fyzické a právnické osoby - mimo ty výše jmenované - se mohou stát přidruženými členy Půdní aliance. Přidružení členové mají právo být informováni a účastnit se aktivit Půdní aliance, nicméně nemají právo hlasovat na Valném shromáždění.

Zde najdete seznam přidružených členů.