Jak se stát členem

Máte zájem o členství v Půdní alianci? V tom případě je zapotřebí, abyste vyplnili prohlášení o přistoupení k Půdní alianci a následně je odeslali na adresu jejího sídla. Obce i města zpravidla musejí spolu s přihláškou doložit i souhlasné stanovisko své obecní respektive městské rady. Představenstvo Půdní aliance následně rozhodne o tom, zdali přihlášku akceptuje.

Výše ročního členského příspěvku se odvíjí od počtu obyvatel (např. u obcí či měst) či od počtu členů (např. u spolků). Roční členský příspěvek pro řádného člena činí 70 eur za každých započatých deset tisíc obyvatel (tzn. při 10001 obyvatelích činí příspěvek 120 eur apod.). Členové Klimatologické aliance, Alianza del Clima e. V. platí poloviční roční členský příspěvek. Minimální výše ročního členského příspěvku je 100 eur.

Pro přidružené členy činí výše ročního členského příspěvku 15 eur za každých deset tisíc započatých členů/obyvatel. Členové Klimatologické aliance, Alianza del Clima e. V. platí poloviční roční členský příspěvek. Minimální výše ročního členského příspěvku je 120 eur. Fyzické osoby platí roční členský příspěvek ve výši 50 eur.

Zde naleznete podrobný způsob stanovení výše ročních členských příspěvků.

Máte otázky ke členství v Půdní alianci? V tom případě se neváhejte s dotazem obrátit na naše ústředí.