Síť

Členové Půdní aliance tvoří základ její fungující sítě. Jsou to totiž právě oni, kdo vdechují stanoveným cílům život. Půdní aliance je v prvé řadě sdružením obcí. Mimoto se v ní angažují i různé instituce, organizace i jednotlivci. Členové Půdní aliance se podílejí na na rozvoji, podpoře a posilování aktivit Půdní aliance, což mimo jiné znamená spolupráci na plánování a následné realizaci společných aktivit.   V současné době má Půdní aliance 230 členů. Více než 10 milionů lidí žije v komunitách Půdní aliance.

Členové se setkávají jednou ročně na Valném shromáždění. Každé dva roky volí ze svého středu Představenstvo.

Pokud byste se rozhodl stát se členem Půdní aliance, rovnalo by se to vyslání jasného signálu, že se hodláte aktivně zasazovat o ochranu půdy. Členové Půdní aliance se těší celé řadě výhod. Více zde...