Partneři Evropské půdní aliance

Evropská Půdní aliance má mimo síť svých členů další partnerské organizace, s nimiž je ve styku a s nimiž spolupracuje.

·         Klima-Bündnis (Klimatologická aliance): Půdní aliance je od doby svého vzniku úzce spjata s Klima-Bündnis (Klimatologickou aliancí). To proto, že prvotní impulz na založení Půdní aliance vyšel právě z Klimatologické aliance a jejích členů. V Rakousku se tamní Klimatologická aliance stará o řízení dvou rakouských národních koordinačních center. 

  • European Environmental Bureau (EEB - Evropská kancelář pro životní prostředí): Půdní aliance je přidruženým členem EEB a tedy součástí svazu více než 150 mezinárodní působících nevládních neziskových organizací, zaměřených na ochranu životního prostředí. EEB mj. poskytuje informační služby, organizuje různé pracovní skupiny a vypracovává poziční dokumenty na aktuální politická témata, mající souvislost s životním prostředím.
  • People4Soil (Lidé pro půdu): People4Soil jsou sítí evropských nevládních neziskových organizací, vědeckých institucí, sdružení zemědělců a skupin pro ochranu životního prostředí. Iniciativa pro vznik People4Soil vzešla z italské environmentální organizace Legambiente.  Pomocí masové petice by síť People4Soil chtěla úřady EU vyzvat k zavedení potřebných zákonů pro ochranu půdy. Půdní aliance podobnou iniciativu podporuje.