Partneři Evropské půdní aliance

Evropská Půdní aliance má mimo síť svých členů další partnerské organizace, s nimiž je ve styku a s nimiž spolupracuje.

  • Klima-Bündnis (Klimatologická aliance): Půdní aliance je od doby svého vzniku úzce spjata s Klima-Bündnis (Klimatologickou aliancí). To proto, že prvotní impulz na založení Půdní aliance vyšel právě z Klimatologické aliance a jejích členů. V Rakousku se tamní Klimatologická aliance stará o řízení dvou rakouských národních koordinačních center. 
  • European Environmental Bureau (EEB - Evropská kancelář pro životní prostředí): Půdní aliance je přidruženým členem EEB a tedy součástí svazu více než 150 mezinárodní působících nevládních neziskových organizací, zaměřených na ochranu životního prostředí. EEB mj. poskytuje informační služby, organizuje různé pracovní skupiny a vypracovává poziční dokumenty na aktuální politická témata, mající souvislost s životním prostředím.
  • Bündnis Flächensparen Bayern (Aliance pro úsporné nakládání s plochami v Bavorsku): Aliance pro úsporné nakládání s plochami v Bavorsku vzniklo z popudu ministerstev pro životní prostřední a vnitra německé spolkové země Bavorska v součinnosti s některými svazy na komunální úrovni. Zmiňovaná aliance si klade za cíl omezení spotřeby ploch. Půdní aliance je partnerem Aliance pro úsporné nakládání s plochami v Bavorsku.