Činnost

Informování, práce s veřejností, odborné a zahraniční stáže a řada projektů. Činnost Půdní aliance je pestrá stejně jako skladba jejích členů.

  • Projekty: Od malého projektu pro děti v konkrétní obci až po mezinárodní badatelský záměr. Projekty Půdní aliance a jejích členů se liší podobně jako složení půdy v každé obci. Na stránkách jednotlivých Zemí naleznete spoustu dalších informací k daným projektům.
  • Informace: Mimo naše internetové stránky je dalším informačním kanálem náš  Emailový newsletter „Bodenbündnis aktuell", který informuje o novinkách a chystaných akcích. Spoustu doplňujících informací lze najít v našich Tematicky zaměřených brožurách.
  • Výměna informací: Jednou ročně pořádá Půdní aliance mezinárodní výroční zasedání k problematice ochrany půdy, na jejímž základě vznikají tematické i ad hoc workshopy, další konference či diskusní panely.
  • Spolupráce: Utužování partnerství a spolupráce jsou spolu s aktivním členstvím hlavní pilíře dobrého fungování celé sítě. Více zde...
  • Zastupování navenek: Půdní aliance se účastní aktuálních diskusí a zaujímá stanoviska k tématům z oblasti půdní problematiky. V návaznosti na výroční konferenci vzniká každoročně výroční prohlášení, které je následně zveřejněno.

Ve výročních zprávách lze najít krátký popis naší činnosti v jednotlivých zemích podle konkrétního roku.