Půdní aliance

Evropská půdní aliance (European Land and Soil Alliance - ELSA) sdružuje města, obce, okresy, kraje, spolkové země, nestátní neziskové organizace a další organizace momentálně už z devíti evropských zemí. Jedná se o největší evropskou komunální síť, usilující o ochranu půdy.

Půdní aliance představuje platformu nejen pro všechny evropské obce a města, ale pro všechny subjekty, které zajímá ochrana půdy. Půdní aliance realizuje společné partnerské projekty a usiluje o společnou diskuzi o ochraně půdy, její zemědělské využitelnosti, o ochraně krajiny a rozvoji sídelních objektů. ELSA lobbuje za ochranu půdy v Evropě.

Základními pilíři jsou Manifest z Bolzana a Stanovy sdružení, které slouží jakožto jednotící prvek. Obsahují společné cíle a určitou činnost na komunální úrovni.

Půdní aliance byla zaregistrována v roce 2001 v Německu a od té doby funguje v rámci německého zákona o sdruženích jakožto zapsaný, veřejně prospěšný spolek.