Založení

Ustavující valné shromáždění v německém městě Osnabrück v roce 2002 - nově zvolené představenstvo

V květnu roku 2000 proběhlo v italském městě Bolzano výroční zasedání Evropské klimatologické aliance (Alianza del Clima e.V.), během něhož byl přednesen návrh založit spolek na komunální úrovni, jehož náplní by byla ochrana půdy.

Zmiňovaný návrh sklidil velký ohlas, jelikož cílil na komunální úroveň. Obce mají totiž zásadní vliv na způsoby využívání půdy ve svém katastru, poněvadž disponují potřebnými legislativními nástroji územního plánování. Z toho plyne, že právě komunální úroveň může prosadit určité změny, vedoucí k udržitelnému nakládání s půdou.

Záhy po citovaném výročním zasedání v Bolzanu byly vypracovány návrhy stanov Půdní aliance a Bolzanský manifest. Ustanovující workshop se konal v říjnu roku 2000 a opět v Bolzanu. Během workshopu byl schválen Bolzanský manifest, čímž byl položen základní kámen Půdní aliance evropských měst, okresů a obcí.

V roce 2002 pak následovalo vytvoření zapsaného, všeobecně prospěšného spolku. Spolek je registrován u soudu v německém městě Osnabrück, kde má i své sídlo.

Podrobnější informace o vzniku Půdní aliance naleznete v našem „Rozcestníku".