ELSA v evropských zemích

Kromě své evropské centrály v německém městě Osnabrück Půdní aliance disponuje několika dalšími koordinačními a kontaktními body v jednotlivých členských zemích. Tyto fungují jakožto bezprostřední kontaktní osoby pro členy i případné zájemce v dané zemi, řídí tamní projekty a akce.

Na následujících stránkách se lze dozvědět o projektech a aktivitách Půdní aliance v jednotlivých zemích: