Aktivity a projekty

Zde najdete výběr projektů a dalších aktivit, které se v minulých letech uskutečnily buďto pod vedením či za účasti Půdní aliance a jejích členů v Německu. Mnohé z projektů (i jejich výsledků) lze bezproblémově převzít a úspěšně implementovat ve vaší lokalitě. Vždyť ani kolo nemusí být neustále dokola objevováno.

Zkrátka se neváhejte inspirovat dobrou praxí.

  • Badatelské záměry

V badatelských záměrech jde o to objevit nové souvislosti a možnosti: Badatelské záměry v dlouhodobém horizontu představují důležitý nástroj pro nalezení udržitelného zacházení s půdami. Více zde...

  • Projekty pro děti a mládež

Děti a mládež jsou důležitou cílovou skupinou. Jsou totiž uživateli půdy, a navíc to jsou budoucí činitelé na různých výkonných pozicích, jakmile dospějí. Půdní aliance se proto snaží dětem a mladistvým vštěpit důležitost půdy a její ochrany. Mehr...

  •  Akce, slavnosti apod..

Půda se týká nás všech! Existuje celá řada možností, jak učinit půdní tematiku atraktivní. Podaří-li se dobrým programem zaujmout, potom nebude o návštěvníky nouze. Více zde...