Výročné zasadanie

Tu môžete nájsť informácie o doterajších výročných zasadaniach ELSA e.V.

2017: „Urban Gardening", Linz, Rakúsko

2016: „Pôda a ochrana pôdy v Európe, Tutzing, Nemecko

2015: „Ochrana rašelinísk ako prínos komunálnej úrovne k ochrane klímy?!", Wagenfeld, Nemecko

2014: „SONDAR CZ – AT - Soil Strategy Network in the Danube Region”, Lednice, ČR

 

2013: „Úspora plôch/Management plôch - v prospech pôdy!, Norimberk, Nemecko

2012: „Načúvajme pôde. Sieť v podunajskej oblasti", St. Pölten, Rakúsko, Záhorská Ves, Slovensko

2011: „Pôda tvorí dejiny", Osnabrück, Nemecko

2010: „Úrodnú pôdu používaj, ale chráň!", Tulln, Rakúsko

2009: "Ochrana pôdy a zmena klímy", Wuppertal, Nemecko

2008: "ako získať priestor a pritom ochrániť pôdu - možné riešenia", Linz, Rakúsko

2007: "Ochrana pôdy behom plánovania a výstavby", Stuttgart, Nemecko

2006: „Cena pôdy a jej ohodnotenie – Ochrana pôdy a plánovanie na komunálnej úrovni“, Mníchov (D)

2005: "Komunálna stratégia udržateľného zaobchádzania s pôdou", Krems, Rakúsko

2004: "Erózia a ochrana pôdy", Bolzano, Taliansko

2003: "Ochrana pôdy verzus spotreba plôch, Augšpurk, Nemecko

2002: Ustanovujúce zhromaždenie v Osnabrücku, Nemecko

2001: Úvodná konferencia v Osnabrücku, Nemecko