Ako sa stať členom

Máte záujem o členstvo v Pôdnej aliancii? V tom prípade je potrebné, aby ste vyplnili prehlásenie o pristúpení k Pôdnej aliancii a následne ho odoslali na adresu jej sídla. Obce aj mestá spravidla musia spolu s prihláškou doložiť aj súhlasné stanovisko svojej obecnej, respektíve mestskej rady. Predstavenstvo Pôdnej aliancie následne rozhodne o tom, či prihlášku akceptuje.

Výška ročného členského príspevku sa odvíja od počtu obyvateľov (napr. pri obciach alebo mestách) alebo od počtu členov (napr. pri spolkoch). Ročný členský príspevok pre riadneho člena je 70 eur za každých začatých desaťtisíc obyvateľov (tzn. pri 10001 obyvateľoch bude príspevok 120 eur a pod.). Členovia Klimatologickej aliancie, Alianza del Clima e. V. platia polovičný ročný členský príspevok. Minimálna výška ročného členského príspevku je 100 eur.

Pre pridružených členov predstavuje výška ročného členského príspevku 15 eur za každých desaťtisíc začatých členov/obyvateľov. Členovia Klimatologickej aliancie, Alianza del Clima e. V. platia polovičný ročný členský príspevok. Minimálna výška ročného členského príspevku je 120 eur. Fyzické osoby platia ročný členský príspevok vo výške 50 eur.

Tu nájdete podrobný spôsob stanovenia výšky ročných členských príspevkov.

Máte otázky k členstvu v Pôdnej aliancii? V tom prípade sa neváhajte s dotazom obrátiť na naše ústredie.