Členské výhody

Ktokoľvek sa chce aktívne usilovať o ochranu pôdy, potrebuje spojenca, na ktorého by sa mohol obrátiť. Tí mu môžu pomôcť svojimi nápadmi, alebo sa môžu stať partnermi projektu. Člen sa stane súčasťou medzinárodne fungujúcej siete a disponuje nasledujúcimi výhodami:

  • Obdrží kontakty na kompetentné osoby v oblasti ochrany pôdy a môže začať rozvíjať svoje vlastné povedomie o ochrane pôdy.
  • Zvýši prestíž svojej obce, organizácie etc. tým, že sa stane súčasťou medzinárodne fungujúcej siete.
  • Môže si vymieňať skúsenosti s ďalšími obcami či mestami, ktoré sa aktívnym spôsobom podieľajú na ochrane pôdy. Môže sa zúčastniť na rôznych exkurziách a akciách, alebo odpozorovať príklady dobrej praxe.
  • Má možnosť hostiť akcie Pôdnej aliancie vo svojej obci, napríklad výročné zasadanie Pôdnej aliancie.
  • Môže čerpať veľa užitočných informácií o ochrane pôdy, napríklad know-how, informácie na webových stránkach, periodicky vychádzajúci emailový newsletter a ďalšie materiály.
  • Môže sa zúčastniť regionálnych, národných či nadnárodných projektov na ochranu pôdy a na rozvíjaní povedomia o pôde a jej ochrane (napríklad Sieť SONDAR, EU stratégia pre podunajskú oblasť).