Druhy členstva

Pôdna aliancia rozlišuje dva druhy členstva:

Riadne členstvo

Európske obce, mestá, okresy a pod. sa môžu stať riadnymi členmi Pôdnej aliancie. Riadny členovia majú právo byť informovaní o zúčastniť sa aktivít Pôdnej aliancie. Disponujú volebným hlasom na Valnom zhromaždení.

Tu nájdete zoznam riadnych členov.

Pridružené členstvo

Všetky ostatné fyzické a právnické osoby - mimo tie vyššie menované - sa môžu stať pridruženými členmi Pôdnej aliancie. Pridružení členovia majú právo byť informovaní a zúčastniť sa aktivít Pôdnej aliancie, avšak nemajú právo hlasovať na Valnom zhromaždení.

Tu nájdete zoznam pridružených členov.