Riadny členovia

Momentálne sú riadnymi členmi Pôdnej aliancie tieto obce alebo mestá:

Rheine, Stadt (D)

www.rheine.de
Kontakt / contact:
Stadt Rheine
Klosterstraße 14
D - 48431 Rheine
Beigetreten am 13. Mai 2019