Partneri Európskej pôdnej aliancie

Európska pôdna aliancia má mimo sieť svojich členov ďalšie partnerské organizácie, s ktorými je v styku a spolupracuje s nimi.

  • Klima-Bündnis (Klimatologická aliancia): Pôdna aliancia je od doby svojho vzniku úzko spojená s Klima-Bündnis (Klimatologickou alianciou). To preto, že prvotný impulz na založenie Pôdnej aliancie vyšiel práve z Klimatologickej aliancie a jej členov. V Rakúsku sa tamojšia Klimatologická aliancia stará o riadenie dvoch rakúskych národných koordinačných centier.
  • European Environmental Bureau (EEB - Európska kancelária pre životné prostredie): Pôdna aliancia je pridruženým členom EEB a teda súčasťou zväzu viac než 150 medzinárodne pôsobiacich nevládnych neziskových organizácii, zameraných na ochranu životného prostredia. EEB mj. poskytuje informačné služby, organizuje rôzne pracovné skupiny a vypracováva pozičné dokumenty na aktuálne politické témy, majúce súvislosť s životným prostredím.
  •  People4Soil (Lidé pro půdu): People4Soil sú sieťou európskych nevládnych neziskových organizácii, vedeckých inštitúcii, združení poľnohospodárov a skupín pre ochranu životného prostredia. Iniciatíva pre vznik People4Soil vzišla z talianskej environmentálnej organizácie Legambiente. Pomocou masovej petície by sieť People4Soil chcela úrady EÚ vyzvať k zavedeniu potrebných zákonov pre ochranu pôdy. Pôdna aliancia podobnú iniciatívu podporuje.
  • Bündnis Flächensparen Bayern (Aliancia pre úsporné zaobchádzanie s plochami v Bavorsku): Aliancia pre úsporné zaobchádzanie s plochami v Bavorsku vznikla na podnet ministerstiev pre životné prostredie a vnútra nemeckej spolkovej krajiny Bavorska v súčasnosti s niektorými zväzmi na komunálnej úrovni. Zmieňovaná aliancia si kladie za cieľ obmedzenie spotreby plôch. Pôdna aliancia je partnerom Aliancie pre úsporné zaobchádzanie s plochami v Bavorsku.