ELSA v európskych krajinách

Okrem svojej európskej centrály v nemeckom meste Osnabrück Pôdna aliancia disponuje niekoľkými ďalšími koordinačnými a kontaktnými bodmi v jednotlivých členských krajinách. Tieto fungujú ako bezprostredné kontaktné osoby pre členov aj prípadných záujemcov v danej krajine, riadia tamojšie projekty a akcie.

Na nasledujúcich stránkach sa môžete dozvedieť o projektoch a aktivitách Pôdnej aliancie v jednotlivých krajinách: