Pôdna aliancia na Slovensku

Národné koordinačné centrum Pôdnej aliancie pre Slovenskú republiku funguje vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy - VUPOP).

V prípade otázok, týkajúcich sa Pôdnej aliancie na Slovensku, sa na nás prosím neváhajte obrátiť.

Kontakt

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VUPOP)

RNDr. Emil Fulajtár, PhD.

Gagarinova 10

SK - 827 13 Bratislava

E-mail: e.fulajtar@vupop.sk

Web: www.vupop.sk

Obecné informácie o Pôdnej aliancii (napríklad jej ciele, aktivity, organizačná štruktúra a pod.) nájdete tu.