Pôdna aliancia v Českej republike

Národné koordinačné centrum Pôdnej aliancie funguje v Českej republike na obecnom úrade Nová Lhota.

V prípade otázok, týkajúcich sa Pôdnej aliancie v Českej republike, sa na nás prosím neváhajte obrátiť.

Kontakt

obec Nová Lhota

Starosta Antonín Okénka

Nová Lhota 355

CZ - 696 74 Nová Lhota

E-mail: tonda.obec@seznam.cz

Web: www.obecnovalhota.cz

Obecné informácie o Pôdnej aliancii (napríklad jej ciele, aktivity, organizačná štruktúra a pod.) nájdete tu.