Činnosť

Informovanie, práca s verejnosťou, odborné a zahraničné stáže a mnoho projektov.

Činnosť Pôdnej aliancie je pestrá rovnako ako zloženie jej členov.

  • Projekty: Od malého projektu pre deti v konkrétnej obci až po medzinárodný bádateľský zámer. Projekty Pôdnej aliancie a jej členov sa líšia podobne ako zloženie pôdy v každej obci. Na stránka jednotlivých krajín nájdete veľa ďalších informácií k daným projektom.
  • Informácie: Mimo našich internetových stránok je ďalším informačným kanálom náš  Emailový newsletter „Bodenbündnis aktuell", ktorý informuje o novinkách a chystaných akciách. Veľa doplňujúcich informácií možno nájsť v našich Tematicky zameraných brožúrach.
  • Výmena informácií: Raz ročne usporadúva Pôdna aliancia medzinárodné výročné zasadanie k problematike ochrany pôdy, na ktorej základe vznikajú tematickéi ad hoc workshopy, ďalšie konferencie či diskusné panely.
  • Spolupráca: Utužovanie partnerstiev a spolupráce sú spolu s aktívnym členstvom hlavné piliere dobrého fungovania celej siete.  Viac tu...
  • Zastupovanie navonok: Pôdna aliancia sa zúčastňuje aktuálnych diskusií a zaujíma stanoviská k témam z oblasti pôdnej problematiky. V nadväznosti na výročnú konferenciu vzniká každoročne výročné prehlásenie, ktoré je následne zverejnené.
  • Vo výročných správach možno nájsť krátky popis našej činnosti v jednotlivých krajinách podľa konkrétneho roku.