Predstavenstvo

Christian Steiner,
predseda predstavenstva

Predstavenstvo je zodpovedné za všetky záležitosti združenia mimo tých, ktoré sú podľa stanov dané valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo podniká menom združenia a je volené valným zhromaždením na dvojročné funkčné obdobie.

Vo voľbách 11.7. jùna 2021  boli do predstavenstva združenia ELSA zvolení títo ľudia:

 • Predseda: Christian Steiner, Štát Dolného Rakúska (AT)
 • Miestopredseda: Detlef Gerdts, nemecké mesto Osnabrück (DE)
 • Pokladník: Hartmut Escher, nemecký okres Osnabrück (DE)
 • Tajomník: Wilfried Hager, hlavné mesto Linz (AT)
   
 • Prísediaci:
 • Dr. Giulio Angelucci,  provincia Bolzano v Južnom Tyrolsku (IT)
 • Markus Baumeister, nemecké mesto Schwabach (DE)
 • Prof. Dr. Gabriele Broll, Europ. Network Soil Awareness (DE)
 • Sabine Dorner, obec Winklarn (AT)
 • Reinhard Gierse, nemecké mesto Wuppertal (DE)
 • Michael Heuer, nemecký okres Steinfurt (DE)
 • Martina Nagl, rakúske združenie na ochranu klímy (AT)
 • Antonin Okénka, obec Nová Lhota (CZ)
 • Sandra Urban, Stav Horného Rakúska (AT)
 • Mechthild Wellmann, nemecké mesto Norimberk (DE)