Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie 2015 v nemeckej obci Wagenfeld

Valné zhromaždenie sa koná jedenkrát do roka a je zodpovedné za všetky záležitosti okrem tých, za ktoré podľa stanov zodpovedá predstavenstvo. Pri záležitostiach, ktoré spadajú do oblasti pôsobenia predstavenstva, môže valné zhromaždenie predstavenstvu dať odporúčanie.

Predstavenstvo môže pri záležitostiach, ktoré spadajú pod jeho pôsobenie, valné zhromaždenie požiadať o jeho stanovisko.

Na valnom zhromaždení má každý oprávnený člen  silu jedného hlasu.