Podná aliancia

Európska pôdna aliancia (European Land and Soil Alliance - ELSA) združuje mestá,

obce, okresy, kraje, spolkové krajiny, neštátne neziskové organizácie a ďalšie organizácie momentálne z už deviatich európskych krajín. Jedná sa o najväčšiu európsku komunálnu sieť, usilujúcu sa o ochranu pôdy.

Pôdna aliancia predstavuje platformu nielen pre všetky európske obce a mestá, ale pre všetky subjekty, ktoré zaujíma ochrana pôdy. Pôdna aliancia realizuje spoločné  partnerské projekty a usiluje sa o spoločnú diskusiu o ochrane pôdy, jej poľnohospodárskej využiteľnosti, o ochrane krajiny a rozvoji sídliskových objektov. ELSA lobbuje za ochranu pôdy v Európe.

Základnými piliermi sú Manifest z Bolzana a Stanovy združení, ktoré slúžia ako jednotiaci prvok. Obsahujú spoločné ciele a určitú činnosť na komunálnej úrovni.

Pôdna aliancia bola zaregistrovaná v roku 2001 v Nemecku a od tej doby funguje v rámci nemeckého zákona o združeniach ako zapísaný, verejne prospešný spolok.