Založenie

Ustanovujúce valné zhromaždenie v nemeckom meste Osnabrück v roku 2002 - novo zvolené predstavenstvo

V máji roku 2000 prebehlo v talianskom meste Bolzano výročné zasadanie Európskej klimatologickej aliancie (Alianza del Clima e.V.), behom ktorého bol prednesený návrh založiť spolok na komunálnej úrovni, ktorého náplňou by bola ochrana pôdy.

Zmieňovaný návrh zožal veľký ohlas, nakoľko cielil na komunálnu úroveň. Obce majú totiž zásadný vplyv na spôsoby využívania pôdy vo svojom katastri, nakoľko disponujú potrebnými legislatívnymi nástrojmi územného plánovania. Z toho plynie, že práve komunálna úroveň môže presadiť určité zmeny, vedúce k udržateľnému nakladaniu s pôdou.

Vzápätí po citovanom výročnom zasadaní v Bolzane boli vypracované návrhy stanov Pôdnej aliancie a Bolzanský manifest. Ustanovujúci workshop sa konal v októbri roku 2000 a opäť v Bolzane. Behom workshopu bol schválený Bolzanský manifest, čím bol položený základný kameň Pôdnej aliancie európskych miest, okresov a obcí.

V roku 2002 nasledovalo vytvorenie zapísaného, všeobecne prospešného spolku.

Spolok je registrovaný na súde v nemeckom meste Osnabrück, kde má aj svoje sídlo.

 Podrobnejšie informácie o vzniku Pôdnej aliancie nájdete v našom „Rozcestníku".