Představenstvo

Christian Steiner,
předseda představenstva

Představenstvo je zodpovědné za všechny záležitosti sdružení vyjma těch, které jsou podle stanov dány valnému shromáždění. Představenstvo podniká jménem sdružení a je voleno valným shromážděním na dvouleté funkční období.

Ve volbách 17. května 2019 v rakouském městě Rheine (DE) byli do představenstva sdružení ELSA zvoleni tito lidé:

 • Předseda: Christian Steiner, spolková země Dolní Rakous (AT)
 • Místopředseda: Detlef Gerdts, německé město Osnabrück (DE)
 • Pokladní: Hartmut Escher, německý okres Osnabrück (DE)
 • Tajemník: Wilfried Hager, hlavní město Linz spolkové rakouské země Dolní Rakousko (AT)
 • Přísedící: Prof. Dr. Gabriele Broll, členka německé Komise pro ochranu půdy při Spolkovém úřadu pro životní prostředí (DE)
 • Přísedící: Reinhard Gierse, německé město Wuppertal (DE)
 • Přísedící: Karl Grammanitsch, obec Lassee (AT)
 • Přísedící: Michael Heuer, německý okres Steinfurt (DE)
 • Přísedící: Renate Leitinger, spolková země Horní Rakousko (AT)
 • Přísedící: Martina Nagl, rakouské sdružení na ochranu klimatu (AT)
 • Přísedící: Antonin Okénka, obec Nová Lhota v České republice (CZ)
 • Přísedící: Dr. Giulio Angelucci, italská autonomní provincie Bolzano v Jižním Tyrolsku (IT)
 • Přísedící: Mechthild Wellmann, německé město Norimberk (DE)