Představenstvo

Christian Steiner,
předseda představenstva

Představenstvo je zodpovědné za všechny záležitosti sdružení vyjma těch, které jsou podle stanov dány valnému shromáždění. Představenstvo podniká jménem sdružení a je voleno valným shromážděním na dvouleté funkční období.

Při výběru 11. června 2019 byli tito lidé zvoleni do představenstva ELSA:

 • Předseda: Christian Steiner, spolková země Dolní Rakous (AT)
 • Místopředseda: Detlef Gerdts, německé město Osnabrück (DE)
 • Pokladní: Hartmut Escher, německý okres Osnabrück (DE)
 • Tajemník: Wilfried Hager, hlavní město Linz (AT)
   
 • Přísedící:
 • Dr. Giulio Angelucci, provincie Bolzano v Jižním Tyrolsku (IT)Prof. Dr. Gabriele Broll, Europ. Netword Soil Awareness (DE)
 • Markus Baumeister, německé město Schwabach (DE)
 • Sabine Dorner, obec Winklarn (AT)
 • Reinhard Gierse, německé město Wuppertal (DE)
 • Michael Heuer, německý okres Steinfurt (DE)
 • Martina Nagl, rakouské sdružení na ochranu klimatu (AT)
 • Antonin Okénka, obec Nová Lhota (CZ)
 • Sandra Urban, spolková země Horní Rakousko (AT)
 • Mechthild Wellmann, německé město Norimberk (DE)