Sieť

Členovia Pôdnej aliancie tvoria základ jej fungujúcej siete. Sú to totiž práve oni, kto vdychujú stanoveným cieľom život. Pôdna aliancia je v prvej rade združením obcí.

Okrem toho sa v nej angažujú aj rôzne inštitúcie, organizácie a aj jednotlivci. Členovia Pôdnej aliancie sa podieľajú na rozvoji, podpore a posilňovaní aktivít Pôdnej aliancie, čo mimo iného znamená spoluprácu na plánovaní a následnej realizácii spoločných aktivít.

Členovia sa stretávajú raz ročne na Valnom zhromaždení. Každé dva roky volia zo svojho stredu Predstavenstvo.

Pokiaľ by ste sa rozhodli stať členom Pôdnej aliancie, rovnalo by sa to vyslaniu jasného signálu, že sa hodláte aktívne usilovať o ochranu pôdy. Členovia Pôdnej aliancie sa tešia celej rade výhod. Viac tu...